Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RIKZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1993
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) was van 1993 tot 2007 één van de zes specialistische diensten van Rijkswaterstaat en richtte zich op alle zoute en brakke wateren van Nederland, plus de kust. De dienst verzamelde en leverde kennis van al wat de zee aangaat, ter bevordering van:<p> duurzaam gebruik van estuaria, kusten en zeeën</p><p> bescherming tegen overstroming</p>

Structuur

Met de komst / inrichting van Deltares, is het advies in 2007 geweest om dit organisatieonderdeel te beëindigen.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Getijdewateren (VenW) 1993
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Waterdienst (VenW, IenM) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1993 tot 2007
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/92e70b2f-a2e5-4c59-9eac-5c2798c2288b