Overzicht relaties

Stafbureau Landbouw en Voedselvoorziening (LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Algemene Zaken Landbouw en Voedselvoorziening
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Algemeen ondersteunen van het DG LAVO;</p><p>Coördineren van de algemene beleidsontwikkeling;</p><p>Behandelen van aangelegenheden met betrekking tot het inkomensbeleid in de land- en tuinbouw en daarmee verband houdende sociaal-economische aangelegenheden.</p><p>Behandelen van aangelegenheden betreffende de relatie landbouweconomie en planologie, inrichting, beheer, milieu en water ten behoeve van de advisering aan de (plv) DG-LAV;</p><p>Behandelen van aangelegenheden met betrekking tot de pacht en de civiele verdediging;</p><p>Behandelen van aangelegenheden op statisch gebied;</p><p>Coordineren van het landbouwstructuurbeleid in EEG en andere internationale kaders, alsmede de zorg voor het EEG Boekhoud Informatie Net;</p><p>Voeren van de secretariaten van de Landelijke Raad voor de bedrijfsontwikkeling in de Landbouw, het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw, het Borgstellingsfonds voor de Landbouw en de Commissie van Advies voor het Grond- en pachtprijspeil.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1975 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/474b5025-ca88-4914-8113-a071e62a98b5