Overzicht relaties

Stichting Geschiedschrijving Holland (SGH) te Delft

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SGH te Delft
Beschrijving
Bestaansperiode
Einddatum
1998
Plaatsen
Delft
Geschiedenis

De Stichting Geschiedschrijving Holland is in 1998 opgericht namens de provincie Zuid-Holland (in de hoedanigheid van het Erfgoedhuis Zuid-Holland). De provincie Noord-Holland droeg naderhand een deel van de financiering van de projectkosten bij. Doel van de stichting was het bevorderen van de geschiedenis van "Holland" voor een breed publiek. Dit leidde uiteindelijk tot de publicatie van drie delen (vier banden) over de geschiedenis van beide provincies. De stichting is bij het bereiken van haar doel niet opgeheven. Beide provincies hebben te kennen gegeven de stichting te willen benutten om vergelijkbare projecten voor de "Hollandse" geschiedenis te realiseren. In 2004 is tegen die achtergrond een door beide provincies nu evenredig gefinancierd project (Holland en het Water) van start gegaan.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e800624a-4b64-43cf-8eca-91ae50beb5bd