Overzicht relaties

Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland (SPAN) te Haarlem

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SPAN te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1993
Einddatum
2015
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland, kortweg SPAN, is in 1993 opgericht door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in samenwerking met het Rijksarchief in Noord-Holland, om de bekendheid van de Provinciale Atlas Noord-Holland te bevorderen en de collectie uit te breiden door middel van aankopen en schenkingen. Drs. J.E. Aerts-van Bueren werd aangenomen als conservator en verzorgde tientallen tentoonstellingen, publicaties en aankopen. Ook coördineerde zij de documentaire foto-opdracht. Na opheffing van de stichting in 2015 zijn deze taken door de provincie overgedragen aan het Noord-Hollands Archief Al in 1866 kocht de toenmalige provinciaal archivaris dr. P. Scheltema dertien manuscriptkaarten van Noord-Hollandse steden getekend rond 1560 door Jacob van Deventer. Dit was de eerste aanzet tot wat in 1888 de Provinciale Atlas Noord-Holland zou worden. In dat jaar kocht de provinciaal archivaris C.J. Gonnet een belangrijke collectie topografische tekeningen, prenten en kaarten bij een boekhandelaar in Purmerend. Sinds die tijd stelt de provincie de middelen ter beschikking om de collectie op peil te houden en daarmee de ontwikkelingen in de provincie te documenteren. In 1923 heeft de provincie het beheer van haar collectie overgedragen aan het toenmalige Rijksarchief in Noord-Holland, nu Noord-Hollands Archief. De inmiddels uitgebreide en kostbare collectie vereiste een nieuwe manier van conserveren. De eigendom van de collectie bleef bij de provincie berusten. De Provinciale Atlas Noord-Holland is een topografisch-historische verzameling met afbeeldingen van de provincie vanaf de 16e eeuw tot heden. De Atlas telt tienduizenden prenten, tekeningen, historieprenten, kaarten en kaartboeken, foto's en prentbriefkaarten. Met het door de provincie beschikbaar gestelde budget zorgt SPAN voor een verantwoorde uitbreiding van de collectie. Daarnaast wordt de collectie aangevuld door schenkingen van particulieren en instellingen.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/11e3b191-549a-487f-9282-6fde84c03d07