Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Team 8
Andere namen
Team 8
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Financieel-economische advisering dienstverlening en politieke lading</p><p>Advisering over uitvoeringsaspecten voorgenomen wetgeving</p><p>voorbereiding beleid klantbehandeling (inclusief informatiseringsbeleid en beveiligingsbeleid)</p><p>concern-planning en -control.</p><p>specifieke productontwerpen.</p>

Structuur

Opgegaan in Cluster Bedrijf per 2012

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering en Beleid Klantbehandeling (Financiën) 2002
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Cluster Bedrijf (Financiën) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2002 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/22a3a216-e9aa-45b1-b633-157130ba82b2