Identiteit
Parallelle namen
Team 5
Andere namen
Team 5
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Advisering van ambtelijke en politieke top t.a.v. fiscale- en niet-fiscale douane- en milieu aangelegenheden. </p><p>Innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen deze velden.</p><p>Bij de totstandkoming, wijziging of uitvoering van wetgeving op het gebied van douane- en milieu gerelateerde belastingen heeft dit cluster een adviserende en ondersteunende taak.</p>

Structuur

In september 2007 is het Team Douane en Milieu opgeheven. De douanetaken van dit team zijn per gelijke datum verdeeld over de teams Handhavingsbeleid,Ondernemingen en Internationaal. De milieutaken gingen naar het team Ondernemingen.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst (Financiën) 2002
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Team Handhavingsbeleid (Financiën) 2007
Team Ondernemingen (Financiën) 2007
Team Internationaal (Financiën) 2007
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2002 tot 2007
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/82466b72-f2a6-4c05-960e-41f8c2ab9929