Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling IT-beleid
Andere namen
ICTRA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2008
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ondersteuning DGBEL bij sturing op ICT-processen binnen de Belastingdienst en verantwoordelijk aan de Kamer.</p><p>Regie op het aansluiten van de processen en de ICT-ontwikkeling van de Belastingdienst, op de processen en ICT-producten en diensten van de e-overheid en regie op de inzet van externe partijen.</p><p>Het voorbereiden van beleid en van verandermaatregelen.</p><p>Het uitvoeren van control op de daadwerkelijke invoering van beleid en verandermaatregelen. </p>

Structuur

In 2008 ingesteld n.a.v. structurele ICT-problematiek Belastingdienst. Besloten om sturing op de ICT-organisatie van de Belastingdienst rechtstreeks vanuit het directoraat-generaal Belastingdienst vorm en inhoud te geven. In 2010 omgevormd in Afdeling IT-Beleid van Belastingdienst. In 2012 opgegaan in Cluster IV-Beleid.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Cluster Informatie Voorzieningen-beleid (Financiën) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2008 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6ccc4dcf-0479-422e-9e9b-cffc5b8acd9c
Bronnen

Brief v.d. Staatssecretaris van Financiën, vergaderjaar 2008-2009, 31 066, nr. 71