Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Team 11
Andere namen
Team 11
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het ondersteunen van het managementteam van DG-BEL, de andere teams/directies van DG-Bel en van de interne bedrijfsvoering middels;</p><p>Administratieve en secretariële taken voor de beleidsteams.</p><p>Uitvoering- en beheerstaken op personeelsgebied en financieel gebied.</p><p>Documentatiefunctie</p><p>Het beheer van de informatie(inhoud) op het intranet van de Belastingdienst.</p>

Structuur

Documentatie- en informatievoorzieningsfunctie zijn in 2010 opgegaan in team IV-Beleid.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bestuursondersteuning Belastingdienst (Financiën) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2002 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/69d99f46-c54a-406f-b03f-3bb3423b7206