Overzicht relaties

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
TAW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ingesteld bij beschikking 30230, 31 mei, 1965.Adviseren, gevraagd en ongevraagd omtrent alle technisch-wetenschappelijke aspecten die van belang kunnen zijn voor:<p> de veiligheid van door waterkeringen beschermde gebieden </p><p> doelmatig ontwerpen, beheren en onderhouden</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/37c4b549-8b0f-48fc-97b6-4d48fdbbe47f