Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VMD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Verantwoordelijk zijn voor de vaarwegmarkering op de Noordzee, de Waddenzee en de aanlooproutes naar de grote havens. Dit betreft met name het plaatsen, onderhouden en verwijderen van zowel drijvende als vast opgestelde vaarwegmarkeringsobjecten.

Structuur

Deze dienst is onderdeel geworden van Rijkswaterstaat: RWS Noordzee (alternatieve naam: directie Noordzee). Vanaf 2013 is RWS Noordzee gefuseerd met RWS Zeeland, en heeft een nieuwe naam: RWS Zee en Delta.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 2001
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (VenW) 1991 tot 1996
Directoraat-Generaal Goederenvervoer (VenW) 1997 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/031c0391-2528-4bc9-8d19-dd22f323ecd1