Overzicht relaties

Vertegenwoordiging in het Buitenland voor het Ministerie van...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Buitenlandse Vertegenwoordigingen
Andere namen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
2006
Functies en activiteiten

Vormen, presenteren en doen uitvoeren van een geïntegreerd internationaal beleid, toegespitst op het bevorderen van de positie van Nederland als internationaal distributie en informatiecentrum.

coördineren van activiteiten door de afzonderlijke departementsonderdelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van specifieke kennis en ervaring op het terrein van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en ter ondersteuning van de buitenlandse vraag naar kennis en ervaring, gericht op de Nederlandse particuliere sector.

Bevorderen en begeleiden van de export van kennis op het terrein van infrastructuur en transport.

Onderhouden van nationale en internationale contacten op het beleidsgebied.

Leiding geven en vertegenwoordiging. Hier vallen de Nederlandse ambassade in het buitenland (o.a. Berlijn, Parijs, Peking, Tokio, Washington) en de Permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie onder.

Structuur

Onder dit organisatieonderdeel viel tijdelijk het Coördinatiebureau Internationale Relaties en Samenwerking (COBIRS) - wat een ondersteunende functie heeft gehad.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2006
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1982 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9ab94d3c-7f56-40a4-af47-3f75dbb5cb40