Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Stichting Voedselvoorziening Importbureau
Andere namen
VIB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1957
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

 

 

De voedselvoorziening had taken omtrent:

-Het in het buitenland aankopen, importeren, opslaan en verkopen in het binnenland van producten behorende tot de voedings-sector van mens en dier, levend vee en paarden en verder landbouwmachines, landbouwwerktuigen en kunstmest.

De Stichting kon deze handelingen zowel zelf entameren als volgens aanwijzingen door of vanwege de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, resp. de Directeur- Generaal van de Voedselvoorziening of in opdracht van de desbetreffende (Hoofd-) bedrijf- schappen.[1]

 

Mandaten/Gezagsbronnen

Landbouwwet 1957

Structuur

In 1995 opgegaan in Agentschap LASER (Dienst Landelijke Service bij Regelingen).

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Landelijke Service bij Regelingen (LNV) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Marktordeningsvraagstukken (LNV) 1970 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6ab04921-9690-49c6-9e83-dc4e086081e5
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959

Landbouwwet 1957, Stb. 1957-342