Overzicht relaties

Wijkraad Stationsbuurt te Haarlem

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1975
Einddatum
ca. 1983
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

Een wijkraad is een adviserend orgaan bestaande uit een groep bewoners die zich door beïnvloeding van overheidsbesluiten vrijwillig inzet voor de verbetering/handhaving van de woon- en leefomstandigheden in de buurt. Een wijkraad moet redelijk duurzaam zijn, democratisch te werk gaan, een werkgebied van zekere omvang hebben en zich door medebewoners gesteund weten. Wijkraden zijn belangrijke partners bij participatie- en inspraakprocessen. Het werkterrein van wijkraden strekt zich in aanleg uit over alle beleidsonderwerpen. In Haarlem bestaan wijkraden sinds het eind van de jaren 60 van de 20e eeuw.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8ee97451-dfaf-4e18-a012-146eee5594aa