Overzicht relaties

Willink-Stichting te Bennebroek

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1952
Einddatum
ca. 1974
Plaatsen
Bennebroek
Geschiedenis

Bij haar overlijden in 1950 heeft mevr. Arnoldine Leonie Willink (1872-1950), ambachtsvrouwe van Bennebroek, aan de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bennebroek gelegateerd het Huis te Bennebroek met bijbehorend park en opstallen. In het legaat werd wel de voorwaarde gesteld dat het huis met alle meubelen en huisraad bestemd moest worden tot Protestants Christelijk Tehuis voor ouden van dagen uit de gegoede stand. De Nederlands-Hervormde Gemeente te Bennebroek aanvaardde het legaat met de oprichting van de Willink-Stichting op 13 oktober 1952. De bestuursleden van de Willink-Stichting werden benoemd, geschorst en ontslagen door het College van kerkvoogden en notabelen. Het Huis te Bennebroek is omstreeks 1970 gesloopt om plaats te maken voor een serviceflat.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bbd3bdc6-40ef-4762-8270-77598db15056