Overzicht relaties

Zondagsschool van de Gereformeerde Kerk van Halfweg-Zwanenbu...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1898
Einddatum
ca. 1929
Plaatsen
Halfweg
Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk te Halfweg is gesticht op 17 juni 1881. Toen nog als Christelijk Gereformeerde Kerk, voortkomend uit de Afscheiding van 1834. Pas sinds de hereniging van 1892 heet de kerk officieel Gereformeerde Kerk. Toen besloten de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederduits Gereformeerde Kerk - omdat men zich in geloof en belijdenis één wist - zich te verenigen. Hieruit kwamen de Gereformeerde Kerken in Nederland voort.Sinds 1966 heet de kerk officieel Gereformeerde Kerk van Halfweg-Zwanenburg. Daarvoor ook wel Gereformeerde Kerk van Halfweg. Tot 1890 kwam kwam de gemeente bijeen in een houten kerkje aan de huidige Dennenlaan. In 1890 werd een nieuwe stenen kerk gebouwd. In 1918 werd besloten aan de Amsterdamsestraatweg een nieuwe kerk te bouwen, ontworpen door de architect Tjeerd Kuipers. De kerk werd op 16 oktober 1919 in gebruik genomen. Negen jaar later kreeg de kerk een nieuwe voorgevel, waarbij ook een toren naast de kerk werd gebouwd en een kosterswoning. In de jaren 1975-1976 vond een restauratie van de kerk plaats waarbij eveneens een bestuurskamer werd aangebouwd. Na fusie van de Gereformeerde en Hervormde Kerk in 2004 tot Protestantse Kerk in Nederland bleek het aantal kerkgangers te klein om beide kerkgebouwen in gebruik te houden en werd besloten om de Gereformeerde Kerk aan de Amsterdamsestraatweg af te stoten. De laatste kerkdienst vond plaats op 13 maart 2011.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/47f19008-d02b-45bf-8c36-d498e6b029a9