Overzicht relaties

Zondagssschool van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Noorder...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1962
Einddatum
ca. 1973
Plaatsen
Velsen-Noord
Geschiedenis

De Zondagsschool is waarschijnlijk in 1973 opgeheven wegens gebrek aan belangstelling. Er werd toen gestart met de Kindernevendienst, gericht op kinderen in de onder- en bovenbouw van de basisschoolleeftijd. De Nederlands-Hervormde Gemeente (Noorderkerk) is in 1986 opgegaan in een brede interkerkelijke samenwerking: de Gereformeerde/Hervormde Noorderkerk Gemeente te Velsen-Noord. De Gereformeerde Kerk van Velsen en de Hervormde Gemeente te Velsen-Noord zijn in 2006 verenigd in de Protestantse Gemeente te Velsen-Noord.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/56cfa20b-fa33-4ad0-88b7-f39ef6c198fb