Identiteit
Familienaam
Haan, pastoor A.A. de, moderator en bestuurslid van de Stichting Sociëteit Kamis (Katholieke Migratie Stichting) te Haarlem
Beschrijving
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De sociëteit voor kamerbewoners en alleenstaanden, Kamis, werd in 1962 opgericht. Aanvankelijk kwamen de activiteiten neer op een groepje vrijwilligers die kamerbewoners en alleenstaanden bezochten en contacten met hen opbouwden. Na enige tijd kwam daar een gezamenlijk koffie-uurtje op zondag uit voort. In 1963 mocht men van de parochie daar het vervallen pand Nieuwe Groenmarkt 5 voor gebruiken. Het pand werd als sociëteitsruimte ingericht. Na enige tijd groeide de behoefte aan een goede soosruimte. Op 30 mei 1968 kon het nieuwe Kamiscomplex aan de Nieuwe Groenmarkt in gebruik worden genomen. De sociëteit betrok de benedenverdieping, terwijl daarboven 12 flatjes waren gebouwd voor kamerbewoners; deze flatjes werden administratief beheerd door de Woningstichting Ons Belang. Het Kamisgebouw inclusief de flats gingen in 1972 in eigendom over aan de daarvoor opgerichte Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland, waarvan de regenten van het Sint Jacobs Godshuis de nieuwe bestuursleden werden. Het succes van Kamis aan de Nieuwe Groenmarkt bezorgde de bovenburen nogal wat overlast, want bijna elke avond waren er activiteiten. Na herhaald contact met de sociëteitsraad zag het stichtingsbestuur zich in 1971 genoodzaakt de sociëteit de huur op te zeggen. De sociëteit vond een tijdelijk onderkomen in de Bavoschool aan de Leidsevaart. Na onderhandelingen met de parochiële jeugdgroepering Joko, de Sint Vincentiusvereniging en de gemeente kwam men tot een gezamenlijk gebruik van ruimte in de Zoetestraat 11b. Kamis had tot 1968 een eigen stichtingsbestuur. Dit bestuur trad in 1968, na de bouw van het nieuwe Kamiscomplex, af. Daarnaast had de sociëteit een eigen bestuur voor soosactiviteiten, de sociëteitsraad. Pastoor A.A. de Haan was als moderator en lid van het algemeen bestuur betrokken bij Kamis. Begin 1979 trad pastoor De Haan wegens te drukke werkzaamheden uit het algemeen bestuur.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7ef01b85-77aa-4b48-a270-49f54b58c198