Identiteit
Familienaam
Haan, pastoor en pater A.A. de, lid van de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland te Haarlem
Beschrijving
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De kerken, aangesloten bij de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken. Zij doen dit in het geloof in de ene Heer, Jezus Christus, het Hoofd der Kerk en de Heer der wereld. De Raad van Kerken in Nederland is opgericht op 21 juni 1968 als opvolger van de op 10 mei 1946 opgerichte Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Tot de nieuwe raad traden toe: de Nederlands-Hervormde Kerk, R.-K. Kerk, Gereformeerde Kerken, Evangelisch Lutherse Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Remonstrantse Broederschap, Doopsgezinde Broederschap, Evangelische Broedergemeenten, Genootschap van Vrienden (Quakers) en als gastleden: de Nederlandse Protestanten Bond en het Leger des Heils. A.A. de Haan werd op 24 oktober 1973 gekozen en benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland. Tot 1 november 1973 bekleedde hij de functie van voorzitter van de Regionale Raad van Kerken te Haarlem en omstreken.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/efdac41f-0c24-4d44-95a2-28cc2614bd10