Identiteit
Familienaam
Reijnenberg, pastoor B., voorzitter van de Vereniging tot bevordering van het R.-K. Bijzonder Onderwijs aan zwakzinnigen te Haarlem
Beschrijving
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De Vereniging tot bevordering van het R.-K. Bijzonder Onderwijs aan zwakzinnigen te Haarlem werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 oktober 1921. Uit besprekingen van de vereniging met de R.-K. Schoolraad te Haarlem om tot het stichten van een school te komen volgde de benoeming van pastoor B. Reijnenberg tot voorzitter van de vereniging. In januari 1925 startte men met een voorlopig school voor zwakzinnigen in de Witte Herenstraat 15, terwijl de vereniging zich bleef inzetten voor de bouw van een eigen schoolgebouw. Op een terrein aan de Nicolaas van der Laanstraat werd de definitieve Sint Josephschool voor Buitengewoon Lager Onderwijs gebouwd, die omstreeks 1931 in gebruik werd genomen. Omdat het hier geen parochiële school betrof en pastoor Reijnenberg wegens persoonlijke kwaliteiten benoemd was, viel deze school niet onder het kerkbestuur. Het archief eindigt dan ook in 1934 als pastoor Reijnenberg verplaatst wordt.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8ab25e5e-34e2-4401-afa9-371e6ae20369