Identiteit
Familienaam
Wit, drs. R.J. de, te Haarlem
Andere namen
Wit, drs. Roelof Josephus de, te Haarlem
Wit, Roel de, te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Geboortedatum
1927
Sterfdatum
2012
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

Drs. Roelof Josephus (Roel) de Wit (1927-2012) was van 1976-1992 Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Vanaf 1981 vervulde hij tevens het voorzitterschap van de Provinciale Planologische Commissie in Noord-Holland. Voor de PvdA was hij van 1958-1976 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en van 1962-1970 gemeenteraadslid te Amsterdam, van 1965 tot 1970 wethouder Publieke Werken, Stadsontwikkeling en Agglomeratievraagstukken in Amsterdam. Van 1970-1976 was hij burgemeester van Alkmaar. Hij bekleedde in zijn werkzame leven diverse functies in het openbaar bestuur en in natuur- en cultuurbeschermingsorganisaties. Zo was hij onder andere voorzitter van het Goois Natuurreservaat, voorzitter van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, voorzitter van de Rijkscommissie voor de Monumenten, voorzitter van het Anjerfonds Noord-Holland en voorzitter van de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. Tevens was hij voorzitter van de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening. Daarnaast was hij van van 1996-1998 voorzitter van de Taakgroep PvdA inzake de toekomst van Schiphol. Hij overleed op 3 juni 2012 te Haarlem.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/42b217b4-3d34-4f78-af69-dc12f08f6780