Het jaartal valt niet in bestaansperiode van de actor.