Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tiende Afdeling Hydrografie
Afdeling Hydrographie
Tiende afdeeling Hydrographie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Geschiedenis

De hydrografie ging om het opmeten, beschrijven en in kaart brengen van de zeewateren. Daarbij waren drie gebieden van belang: de Nederlandse kustwateren en de zeegebieden en kustwateren in Oost- en West-Indië. Het opnemen en in kaart brengen van de kustwateren en riviermonden in Nederland werd al in de eerste helft van de negentiende eeuw goeddeels voltooid. In de Indische wateren zijn vanaf 1858 Nederlandse op­nemingsvaartuigen onafgebroken werkzaam geweest.[1]

 

 

 

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent de hydrografie, zeekaarten, gidsen en bekendmakingen van zeevarenden.[2]

 

Structuur

In juni 1940 gingen de taken van deze afdeling over naar de Tweede afdeling A Marinestaf.[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Hydrografie (Marine) 1928-09-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4fdb85f5-b2ce-450b-9f50-0dbe3027d9d3
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 227.

[2] Staatsalmanakken 1929, 1932 en 1940.

[3] H.H. Jongbloed, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) Versie: 22-01-2018 Nummer archiefinventaris: 2.13.01 Nationaal Archief, Den Haag 1995