Overzicht relaties

10e Afdeling Ommerschans en Veenhuizen (BiZa)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tiende Afdeling Ommerschans en Veenhuizen
Beheer van de gestichten Ommerschans en Veenhuizen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1859-09-15
Einddatum
1870
Geschiedenis

In 1860 nam Binnenlandse Zaken het beheer van twee bedelaarsgestichten over van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarom werd de afdeling Ommerschans en Veenhuizen opgericht op 15 september 1859. Een aspect van de armenzorg was de politionele armenzorg: het weren van bedelaars en landlopers door ze te plaatsen in de werkinrichtingen Ommerschans en Veenhuizen. Wezen, vondelingen, verlaten kinderen en armen konden ook opgenomen worden in de gestichten. In 1871 zou deze afdeling weer worden opgeheven en de taak overgeheveld naar de afdeling Armwezen.[1]

Functies en activiteiten

Besturen en toezicht houden op de gestichten Ommerschans en Veenhuizen, zoals de personeelsaangelegenheden, aanbestedingen en de productie in de gestichten

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1859 tot 1870
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
7e Afdeling Armwezen (BiZa) 1871-01-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4398de3b-dacd-4b08-99f2-228dd0a32f5f
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 162 en 171 en E. van Laar, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Gestichten Ommerschans en Veenhuizen, 1859-1870 2.04.19.02 (Nationaal Archief 1969).