Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tweede Afdeling A Marinestaf
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-de gehele oorlogsvoorbereiding van zowel personeel en materieel;

-het ontwerpen van plannen ter organisatie van de zeemacht (zowel op personeel als materieel gebied);

-het ontwerpen van de tactische en strategische eisen voor nieuwe te bouwen of aan te schaffen materieel;

-de algemene leiding bij de opleidingen;

-aangeven van de grote lijnen over hoe de oefeningen en manoeuvres moeten plaatsen en het toezicht daarop;

-het gebruik en de bewegingen van de vloot;

-de inlichtingendienst;

-het aangeven van de algemene regels over hoe de intendancedienst in tijden van oorlog georganiseerd moeten worden (met inachtneming van de instructie van de hoofdintendant van de zeemacht).[1]

 

In 1940 heeft de afdeling tevens de volgende taken:

-opleidingen, oefeningen en manoeuvres.

-strategische en tactische studies.

-het samenstellen en bijhouden van voorschriften omtrent gebruik en oefeningen (stafvoorschriften).[CL1]  

-instructies voor marine autoriteiten;

-marine-kustwacht aangelegenheden;

-Volkenbondsaangelegenheden van militair-technische aard;

-verdragen met andere mogendheden, zendingen naar het buitenland en congressen;

-advies geven over het plaatsen van officieren in belangrijke functies;

-militair gezag, militaire bijstand, handhaving van de krijgstucht, zaken van straf –en tuchtrechtelijke aard en andere aangelegenheden met betrekking tot de krijgstucht (betreffende de militaire belangenverenigingen);

-intendancedienst van de zeemacht.[2]

Structuur

In 1939 werd de afdeling IIC Voorzienin­gen Weermacht opgericht binnen de 2e Afdeling. De afdeling fungeerde als een verlengstuk van het eveneens in 1939 opgerichte Centraal Orgaan ter voorziening in de behoefte van de weermacht.[3]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Defensie (Marine) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6313a949-bccc-4106-a0d6-d0a2af4807e1
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1929, 1932 en 1940.

[2] Staatsalmanak 1940.

[3] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 225.