Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tweede Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1917
Einddatum
1940
Functies en activiteiten

De 2e Afdeling Geldwezen en belastingen had taken omtrent:

-  het algemeen geldelijk beheer van de koloniën;

- voorziening van de kassen van het land in Oost –en West-Indië van de nodige betaalmiddelen;

- geldleningen en vlottende schuld;

-het munt –en bankwezen in de koloniën;

- de verkoop van landsproducten, het vervoer, het te gelde maken in Nederland en de verantwoording daarvan;

- de belastingen in Nederlands-Indië voor zover horende tot de werkkring van het departement van Financiën aldaar.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1917 tot 1940
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling A2. Financiën en begrotingen (Koloniën) 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/65cc0c73-0146-4cc4-a81c-270cd9cce20b
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1918.