Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Derde Afdeling Geneeskundige dienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1815-07-30
Einddatum
1818-09-01
Geschiedenis

De 3e Afdeling Geneeskundige dienst werd opgericht in juli 1815 met de instelling van de Generale Intendance. De inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst en het geneeskundig bestuur moesten zich met de intendant-generaal in verbinding stellen en, voor zoveel de administratie betrof, onder zijn directe bevelen staan.[1]

 

Functies en activiteiten

De 3e Afdeling Geneeskundige dienst regelde het geneeskundig bestuur over de land –en zeemacht. De taken waren:

- de zorg voor de geneeskundige inrichtingen bij de land –en zeemacht. Dit ging met name om de geneeskundige en administratie dienst bij hospitalen, berichten aan het Commissariaat van Oorlog en het beheer van hospitalen;

- examineren, voordracht en dienstverdeling van de officieren van gezondheid;

- onderzoek naar de comptabiliteit;

- inspecteren van hospitalen;

- toezicht over de magazijnen van geneesmiddelen en andere benodigdheden.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Intendance 1815-07-30 tot 1818-09-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
3e Afdeling Materieel van de Armee, Geneeskundige Dienst en Hospitalen (SvO) 1818
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/215ac46a-67cd-4610-8a22-ba767b0a801b
Bronnen

[1] M.D. Lammerts, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van het archief van de Intendant-Generaal van de Administratie van Oorlog, (1813) 1815-1818 (1819) Archiefinventaris 2.13.13.28 (1948).

[2] Staatsalmanak 1816.