Overzicht relaties

Generale Intendance

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1815-07-30
Einddatum
1818-09-01
Geschiedenis

Het Commissariaat van Oorlog werd in juli 1815 gesplitst is twee ‘hoofdafdelingen’, want de werkzaamheden van het commissariaat waren te omvangrijk geworden. De ‘eerste hoofdafdeling’ bleef het Commissariaat van Oorlog. De ‘tweede hoofdeling’ werd de Generale Intendance. Er ontstonden dus twee ‘halve departementen’ die beiden onder de opperdirectie van de Prins van Oranje stonden. De 3e Afdeling Soldijen, administratie en controle, de 4e Afdeling Voeding, Huisvesting, Kleding en Remonte van de Armee en de 5e Afdeling Comptabiliteit van het Commissariaat van Oorlog van vóór juli 1815 kwamen onder leiding van de Intendant-Generaal van de Administratie van Oorlog.[1]

            Koning Willem I gaf begin 1818 opdracht tot hereniging van beide hoofdafdelingen in één departement: het Secretariaat van Oorlog.  De hereniging zou voortkomen uit bezuinigingsoverwegingen of omdat de tweedeling tot competentiegeschillen leidde.[2]

Functies en activiteiten

De Generale Intendance werd belast met de administratie van het materieel en de gehele comptabiliteit. Verder moesten de inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst en het geneeskundig bestuur zich met de intendant-generaal in verbinding stellen. De Generale Intendance kreeg hierdoor ook administratieve taken die met de geneeskunde te maken hadden.[3]

 

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
1e Afdeling Algemene Zaken en Financiën (Generale Intendance) 1815-07-30 tot 1818-09-01
2e Afdeling Inwendige Administratie van de korpsen, kleding en materieel van de armee (Generale Intendance) 1815-07-30 tot 1818-09-01
3e Afdeling Geneeskundige dienst (Generale Intendance) 1815-07-30 tot 1818-09-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Secretariaat van Oorlog 1818-09-01
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1815-07-30 tot 1818-09-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/88292ed8-db0f-47d4-805a-892d00d40148
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 223.

[2] Ibidem, 223.

[3] Ibidem, 223.
M.D. Lammerts, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van het archief van de Intendant-Generaal van de Administratie van Oorlog, (1813) 1815-1818 (1819) Archiefinventaris 2.13.13.28 (1948).