Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1818
Einddatum
1819-03-01
Geschiedenis

Het Commissariaat-Generaal van Oorlog en de Generale Intendance werden begin 1818 op last van Willem I samengevoegd in het Secretariaat van Oorlog.  De twee ‘hoofdafdelingen’ werden verenigd, vanwege bezuinigingsoverwegingen of omdat de tweedeling tot competentiegeschillen leidde. De secretaris van staat moest  echter enkele specifieke taken overlaten aan een adjudant-generaal. Nog geen jaar later werden de taken van beide functionarissen gecombineerd onder een commissaris-generaal van Oorlog (CGO).[1]

 

Functies en activiteiten

Het Commissariaat-Generaal van Oorlog had taken omtrent: defensie te land, legervorming, legerorganisatie, vestigingsstelsel, mobilisatievoorbereiding en in uitzonderlijke gevallen verstoringen van de openbare orde onderdrukken.[2]

 

 

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Secretariaat (SvO) 1818 tot 1819
1e Afdeling Militaire Zaken (SvO) 1818 tot 1819
2e Afdeling Comptabiliteit (SvO) 1818 tot 1819
3e Afdeling Materieel van de Armee, Geneeskundige Dienst en Hospitalen (SvO) 1818 tot 1819
4e Afdeling Materieel van de Artillerie en Genie (SvO) 1818 tot 1819
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1818
Generale Intendance 1818-09-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1819
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e195d86b-c04a-40ba-9e31-a344a7227ab2
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 223.

[2] Ibidem, 227-230.