Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
CGO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1819
Einddatum
1829
Geschiedenis

Het Commissariaat-Generaal van Oorlog werd opgericht in 1819. Generaal A.C.J.G. graaf d'Aubremé was van 1819 tot 1826 commissaris-generaal van Oorlog (CGO). Het departement was in deze jaren verdeeld in een wisselend aantal afdelingen. In 1819 begon de organisatie met vijf afdelingen. Later kwam daar een secretariaat (vanaf 1819 Kabinet) bij. Eind 1823 werd bij Oorlog de functie van secretaris-generaal ingevoerd. In plaats van afdelingen kwamen er nu drie directies: Personeel en Militaire Zaken, Materieel van de Artillerie en Genie en Administratie. De CGO, secretaris-generaal en de directeuren vormden samen een Raad. In 1826 werd D’Aubremé als CGO opgevolgd door Prins Frederik ( de tweede zoon van de koning Willem I). Onder de Prins werd een vierde directie toegevoegd aan Oorlog, namelijk de Algemene Directie van de Genie. De Genie nam de taken over van de in 1826 opgeheven Generale Inspectie van de Fortificatiën. Deze situatie duurde tot begin 1830.[1]

 

 

Functies en activiteiten

Het Commissariaat-Generaal van Oorlog had taken omtrent: defensie te land, legervorming, legerorganisatie, vestigingsstelsel, mobilisatievoorbereiding en in uitzonderlijke gevallen verstoringen van de openbare orde onderdrukken.[2]

 

 

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Kabinet (CGO) 1819-05-24 tot 1823-11-15
1e Afdeling (CGO) 1819-05-24 tot 1823-11-15
2e Afdeling (CGO) 1819-05-24 tot 1823-11-15
3e Afdeling (CGO) 1819-05-24 tot 1823-11-15
4e Afdeling (CGO) 1819-05-24 tot 1823-11-15
5e Afdeling (CGO) 1819-05-24 tot 1823-11-15
Directie Personeel en Militaire Zaken (CGO) 1823 tot 1829
Directie Materieel van de Artillerie en Genie (CGO) 1823-11-16 tot 1826-07-01
Directie Administratie (CGO) 1823-11-16 tot 1829
Algemene Directie van de Genie (CGO, GDO) 1826-09-25 tot 1829
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Secretariaat van Oorlog 1819
Adjudant-Generaal van de Koning 1819
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Generale Directie van Oorlog 1830
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Generale Intendance 1815-07-30 tot 1818-09-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c19f5276-7ba3-4653-9836-a887e9b34e39
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 223.

[2] Ibidem, 227-230.