Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Derde Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1819-05-24
Einddatum
1823-11-15
Functies en activiteiten

– Revisie van de monsterrollen;

– vereffening van reis- en verblijfkosten;

– verificatie van declaraties wegens schutterijdiensten en wegens onderhoud van

miliciens en verlofgangers voor hun in dienststelling tot aan de hoofdplaats

– aanhouden van de betalingsregisters en verrekening met de korpsen;

– zorg voor subsidies tot betaling van de troepen;

– verificatie van de betaalde stukken van de betaalmeesters;

– betaling van officieren zonder troepen;

– verrekening van het verschuldigde aan de Weduwen- en Wezenkas.

– personeel van de Agenten van het departement;

– toezicht op kleding, equipement en harnachement en op de inwendige

administratie en remonte.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1819-05-24 tot 1823-11-15
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
2e Afdeling Comptabiliteit (SvO) 1819
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Administratie (CGO) 1823
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2a820654-539e-47a8-a0c0-c5fc92125d14
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. 2. Overzichten bij de geschiedenis van de organisatie. 2.5 Organisatie, taken en formatie ingevolge KB 24 mei 1819 Litt. G5’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).