Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1823-11-16
Einddatum
1830
Geschiedenis

De Directie Administratie nam van 1 juli tot en met 15 september de werkzaamheden van de Genie waar, omdat de Directie Materieel van de Artillerie en Genie werd opgeheven. Op 15 september werd de Algemene Directie van de Genie ingesteld, waardoor de werkzaamheden van de genie weer door een eigen directie werden verricht.[1]

 

Functies en activiteiten

De Directie Administratie had taken omtrent de zorg voor de ingekomen –en uitgaande stukken, de comptabiliteit en andere administratieve zaken, waaronder de waarneming van de werkzaamheden van het materieel van de artillerie en genie.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1823-11-16 tot 1829
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
1e Afdeling (CGO) 1823
3e Afdeling (CGO) 1823
Directie Materieel van de Artillerie en Genie (CGO) 1826-07-01 De werkzaamheden van de genie werden tijdelijk verricht door de Directie Administratie.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Algemeen Secretariaat (GDO) 1830
Afdeling Administratie (GDO) 1830
Algemene Directie van de Genie (CGO, GDO) 1825-09-25 De werkzaamheden van de genie werden in 1826 tijdelijk verricht door de Directie Administratie.
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/75e09c54-1625-4acd-82a7-be1d9a4cfdcb
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1 Geschiedenis van de organisatie. 1.1 Oorlog en Oranje: het departement tussen vorst en prinsen 1813-1840. 1.1.3 De andere prins 1826-1840’ Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).

[2] Idem.