Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1823-11-16
Einddatum
1826-07-01
Geschiedenis

De Directie Materieel van de Artillerie en Genie (CGO) werd op 11 november 1823 opgericht. De artillerie regelde de aanmaak en beheer van vuurwapens en de aanschaf van nieuw materiaal voor het gelijknamige wapen. Ook vielen de artillerie-inrichtingen onder deze afdeling. De werkzaamheden van de artillerie werden in 1826 verplaatst naar een departement van de Grootmeester van de Artillerie. Hierdoor bleef enkel de zorg voor de genie over.[1]

De genie had het toezicht op bouw, onderhoud en verbetering van vestingwerken, op bebouwing en beplanting binnen de verboden kringen rond vestingen, inundatiemiddelen, kazernes en andere militaire gebouwen. De genie was verbonden met het vestingstelsel. Bij de Wet op de militaire 's lands gronden en gebouwen van 1814 werden alle militaire gronden en gebouwen die sinds 1760 in gebruik waren geweest bij de fortificatiën tot staatsdomein verklaard. Hiermee kwam een bouwverbod van circa 1 kilometer rond de vestingen.[2]

De directie werd op 1 juli 1826 opgeheven. De werkzaamheden van de genie werden tijdelijk verricht door de Directie Administratie.[3]

Functies en activiteiten

De Directie had taken omtrent:

- de aanmaak en beheer van vuurwapens, de aanschaf van nieuw materiaal voor het gelijknamige wapen;

- de artillerie-inrichtingen;

- toezicht op bouw, onderhoud en verbetering van vestingwerken;

- toezicht op bebouwing en beplanting binnen de verboden kringen rond vestingen, inundatiemiddelen, kazernes en andere militaire gebouwen.[4]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1823-11-16 tot 1826-07-01
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling (CGO) 1823
5e Afdeling (CGO) 1823
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Administratie (CGO) 1826-07-01 De werkzaamheden van de genie werden tijdelijk verricht door de Directie Administratie.
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/25058320-3a6c-445f-9a15-2773f76e61a2
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1 Geschiedenis van de organisatie. 1.1 Oorlog en Oranje: het departement tussen vorst en prinsen 1813-1840. 1.1.3 De andere prins 1826-1840’ Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).

F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 229.

[2] Otten, Gids voor de archieven, 229.

[3] Jongbloed, ‘1.1.3 De andere prins 1826-1840’, toegang 2.13.01.

[4] Idem.