Identiteit
Parallelle namen
Vijfde Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1819-05-24
Einddatum
1823-11-15
Geschiedenis

De 5e Afdeling had taken omtrent de artillerie en de genie. De artillerie regelde de aanmaak en beheer van vuurwapens en de aanschaf van nieuw materiaal voor het gelijknamige wapen. Ook vielen de artillerie-inrichtingen onder deze afdeling. De genie had het toezicht op bouw, onderhoud en verbetering van vestingwerken, op bebouwing en beplanting binnen de verboden kringen rond vestingen, inundatiemiddelen, kazernes en andere militaire gebouwen. De genie was verbonden met het vestingstelsel. Bij de Wet op de militaire 's lands gronden en gebouwen van 1814 werden alle militaire gronden en gebouwen die sinds 1760 in gebruik waren geweest bij de fortificatiën tot staatsdomein verklaard. Hiermee kwam een bouwverbod van circa 1 kilometer rond de vestingen.[1]

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

– personeel van de magazijnmeesters, conducteurs, opzichters, portiers en boomsluiters;

– wetenschappelijke zaken van artillerie en genie;

– net schrijven van berichten uitgaande van de afdeling

– algemene controle van 's Rijks magazijnen;

– voorlopige opneming van de administratie van het materieel

– geldelijke administratie van de magazijnmeesters en verdere comptabelen;

– vereffening van alle vorderingen betreffende de artillerie.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1819-05-24 tot 1823-11-15
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling Materieel van de Artillerie en Genie (SvO) 1819
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Materieel van de Artillerie en Genie (CGO) 1823
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/95210958-bab5-4df0-a99e-d9ab443fd518
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 229.

[2] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. 2. Overzichten bij de geschiedenis van de organisatie. 2.5 Organisatie, taken en formatie ingevolge KB 24 mei 1819 Litt. G5’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).