Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Eerste Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1819-05-24
Einddatum
1823-11-15
Functies en activiteiten

De 1e Afdeling had taken omtrent:

– inschrijving van inkomende stukken, verdeling over de afdelingen;

– zaken van protestantse en rooms-katholieke eredienst;

– personeel van het departement;

– verzorging van schrijfbehoeften, vuur en licht in het departement;

– alles wat tot geen bepaald vak behoort en geen andere afdeling in het bijzonder aangaat;

– centrale comptabiliteit en redactie van de jaarlijkse begroting en de maandelijkse aanvragen om fondsen;

- verdeling van de consenten;

– ordonnancering.

– Bezegelen van stukken, inschrijving van goedgekeurde, aan leges onderhevige

acten en contracten;

– houden van repertoire daarvan;

– inning en bewaring van leges;

– bijzondere rekeningen daarvan met de Postdirectie en de onderscheiden

solliciteurs;

– verantwoording aan de Algemeen Administrateur van de Legeskas, en van het

Weduwen- en Wezenfonds van de geëmployeerden van het Algemeen Bestuur;

– verzending van de berichten van het hele departement;

– Generale Index en bewaring van de archieven.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1819-05-24 tot 1823-11-15
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Secretariaat (SvO) 1819
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Administratie (CGO) 1823
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5e0d7270-99ed-4567-9ad8-09beab5916a8
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. 2. Overzichten bij de geschiedenis van de organisatie. 2.5 Organisatie, taken en formatie ingevolge KB 24 mei 1819 Litt. G5’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).