Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
ADG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1826-09-25
Einddatum
1840-10-12
Geschiedenis

De Algemene Directie van de Genie werd op 25 september 1826 opgericht. De Directie kwam onder leiding van C.R.T. Krayenhoff. Hij was voorheen de Inspecteur-Generaal van de Fortificatiën, totdat deze functie werd opgeheven in verband met de déconfiture. Zijn functie en werkzaamheden werden samengevoegd met de resterende werkzaamheden van de voormalige directie voor het Materieel der Artillerie en Genie.[1]

In 1830 werd de directie uit de departementale organisatie getild en verzelfstandigd. De andere directies (Administratie, Materieel van de Artillerie en Genie, Directie Personeel en Militaire Zaken) werden daarentegen gedegradeerd tot afdelingen. De Generale Directie van Oorlog (1830-1843) hield strak toezicht over de directie. Het toezicht was strenger dan Krayenhoff is zijn vorige functie gewend was geweest.[2]

Functies en activiteiten

De Directie had taken omtrent:

- de aanmaak en beheer van vuurwapens, de aanschaf van nieuw materiaal voor het gelijknamige wapen;

- de artillerie-inrichtingen;

- toezicht op bouw, onderhoud en verbetering van vestingwerken;

- toezicht op bebouwing en beplanting binnen de verboden kringen rond vestingen, inundatiemiddelen, kazernes en andere militaire gebouwen.[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1826-09-25 tot 1829
Generale Directie van Oorlog 1830 tot 1840-10-12
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Administratie (CGO) 1825-09-25 De werkzaamheden van de genie werden in 1826 tijdelijk verricht door de Directie Administratie.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Artillerie (GDO, Oorlog) 1841
Afdeling Genie (GDO, Oorlog) 1841
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a241785a-65e7-4fea-9659-8283b8b50832
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1 Geschiedenis van de organisatie. 1.1 Oorlog en Oranje: het departement tussen vorst en prinsen 1813-1840. 1.1.3 De andere prins 1826-1840’ Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).

[2] Idem.

[3] Idem.