Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1830
Einddatum
1843
Geschiedenis

In 1830 kreeg prins Frederik de supervisie over zowel het leger als de marine. Het Commissariaat-Generaal van Oorlog werd toen omgezet in de Generale Directie van Oorlog. De directies werden nu vervangen door afdelingen, behalve de Algemene Directie van de Genie. Deze directie werd uit de departementale organisatie getild en verzelfstandigd (in 1840 opgeheven).[1]

Na de afscheiding van België (1839) was aanpassing van de formatie en de organisatie onvermijdelijk. Deze kwam in juli 1841 tot stand. Onder de directeur-generaal en zijn adjudant vielen nu: de secretaris-generaal, het Kabinet (dat geheime zaken behandelde) en vijf afdelingen, genaamd Secretariaat, Personeel, Artillerie, Genie en Administratie. Vrijwel de gehele personeelsbezetting van het departement bestond uit militairen, officieren voor het inhoudelijke werk en onder-officieren als schrijvers.[2]

Functies en activiteiten

Het Commissariaat-Generaal van Oorlog had taken omtrent: defensie te land, legervorming, legerorganisatie, vestigingsstelsel, mobilisatievoorbereiding en in uitzonderlijke gevallen verstoringen van de openbare orde onderdrukken.[3]

 

 

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Directie van de Genie (CGO, GDO) 1830 tot 1840-10-12
Algemeen Secretariaat (GDO) 1830 tot 1841
Afdeling Personeel en Militaire Zaken (GDO) 1830 tot 1841
Afdeling Administratie (GDO) 1830 tot 1841
Afdeling Secretariaat (GDO, Oorlog) 1841 tot 1843
Afdeling Personeel (GDO, Oorlog) 1841 tot 1843
Afdeling Artillerie (GDO, Oorlog) 1841 tot 1843
Afdeling Genie (GDO, Oorlog) 1841 tot 1843
Afdeling Administratie (GDO, Oorlog) 1841 tot 1843
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1830
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1843
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a07c0b90-67f6-4472-9de2-e7ee310f6084
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 223.

[2] Ibidem, 223.

[3] Ibidem, 227-230.