Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1830
Einddatum
1841
Geschiedenis

De Afdeling Personeel en Militaire Zaken was onder leiding van de graaf van Limburg Stirum.[1]

 

Functies en activiteiten

De Directie Personeel en Militaire Zaken had taken omtrent:

- werving, lichting en organisatie van de korpsen van de armée en nationale militie;

- de regeling van de inlijving, eerste oefening, opleiding, verlof, afkeuring, oproeping voor herhalingsoefeningen;

- regelen en onderhouden van buitenlandse huurtroepen.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Directie van Oorlog 1830 tot 1841
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeel en Militaire Zaken (CGO) 1830
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Personeel (GDO, Oorlog) 1841
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d1cc019b-8e64-4fb2-b6c8-d724c032e79a
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1 Geschiedenis van de organisatie. 1.1 Oorlog en Oranje: het departement tussen vorst en prinsen 1813-1840. 1.1.3 De andere prins 1826-1840’ Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).

[2] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 228.