Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1823
Einddatum
1830
Geschiedenis

De Directie had de taken rondom werving, lichting en organisatie van de korpsen van de armée en nationale militie. In de beginjaren van het Koninkrijk bestond het leger uit de staande armee en de nationale militie. De scheiding tussen armee en militie moest, bij gebrek aan voldoende vrijwilligers voor het leger, al in 1819 worden opgeheven.

Ten aanzien van de nationale militie hadden twee departementen verantwoordelijkheid. Binnenlandse Zaken (in samenspel met provincies en gemeenten) zorgde voor registratie van lotelingen, de loting en keuring en de overdracht van het aangewezen contingent aan de militaire autoriteiten. Pas daarna begon de taak van het departement van Oorlog: de regeling van de inlijving, eerste oefening, opleiding, verlof, afkeuring, oproeping voor herhalingsoefeningen. Bij de totstandkoming van de militiewetten had Oorlog een adviserende en toetsende rol en verrichtte Binnenlandse Zaken de voorbereiding van de wetgeving.

Tot 1829 dienden ook buitenlandse huurtroepen, waaronder de regimenten Zwitsers.[1]

Functies en activiteiten

De Directie Personeel en Militaire Zaken had taken omtrent:

- werving, lichting en organisatie van de korpsen van de armée en nationale militie;

- de regeling van de inlijving, eerste oefening, opleiding, verlof, afkeuring, oproeping voor herhalingsoefeningen;

- regelen en onderhouden van buitenlandse huurtroepen.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1823 tot 1829
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
2e Afdeling (CGO) 1823
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Personeel en Militaire Zaken (GDO) 1830
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4e431a52-2aad-4772-ac6d-ecbc36f07ffc
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 228.

[2] Idem.