Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Adjudant-Generaal des Konings
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1818-03-01
Einddatum
1819-03-01
Geschiedenis

De Adjudant-Generaal van de Koning was van maart 1818 tot en met februari 1819 belast met specifieke taken omtrent de oefeningen en het personeelsbeleid ten aanzien van officieren.[1] Deze zaken behandelde hij direct met de Koning. Voorheen werden deze zaken behandeld door het Commissariaat-Generaal van Oorlog, maar met de overgang naar het Secretariaat van Oorlog gingen deze taken niet mee. Deze toestand heeft slechts één jaar geduurd. De betrekkingen van Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog en Adjudant-Generaal werden op 1 maart 1819 verenigd in het Commissariaat-Generaal van Oorlog.[2]

Functies en activiteiten

De Adjudant-Generaal van de Koning had taken omtrent:

– benoeming, bevordering, ontslag en verplaatsing van alle generaals en verdere officieren;

– beoordeling van alle rang- of ancienniteitsreclames;

– toelating van kadetten bij de militaire school en bij de korpsen;

– aanvragen om huwelijkstoestemming van officieren;

– alle zaken verband houdende met oefeningen en manoeuvres;

– de algemene en bijzondere maatregelen tot het onderhoud der krijgstucht;

– garnizoensveranderingen, mouvementen, kantonnementen, kampementen en bivaks.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1818
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissariaat-Generaal van Oorlog 1819
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f189af8a-1b0e-4028-9252-de48b81c3c06
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 238.

[2] M.D. Lammerts, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van het archief van de Intendant-Generaal van de Administratie van Oorlog, (1813) 1815-1818 (1819) Archiefinventaris 2.13.13.28 (1948).

[3] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1. Geschiedenis van de organisatie. 1.1 Oorlog en Oranje: het departement tussen vorst en prinsen 1813-1840. 1.1.1 Organisatie en reorganisatie onder de opperdirectie van de kroonprins 1813-1818’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952). Archiefinventaris 2.13.01 (1995).