Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Vierde Afdeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1889
Einddatum
1940
Geschiedenis

De 4e Afdeling had in 1889 alle taken omtrent de comptabiliteit overgenomen van de 3e Afdeling (1858 t/m 1889). De afdeling werd in 1909 verdeeld in vijf bureaus.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De 4e Afdeling had taken omtrent:

- comptabiliteit;

- staatsbegroting (vanaf 1906);

- gerechtskosten in strafzaken;

- pensioenen, onderstanden, etc.;

- onderhoud en herstelling van de gebouwen en het meubilair ten diensten van de rechterlijke colleges en kantongerechten;

- kleine onkosten van de gerechtelijke macht.[2]

 

De 4e Afdeling was vanaf 1909 verdeeld in vijf bureaus:

1. Bureau A. Algemene Zaken:

- samenstellen van hoofdstuk IV van de Staatsbegroting;

- de administratie van de justitiegebouwen;

- het personeel van de dienst van de justitiegebouwen (tot 1919);

- het personeel van de gerechtelijke beambten en rechtsbedienden (vanaf 1919);

- gerechtelijke kosten in burgerlijke zaken (vanaf 1919);

- toezicht op het beheer van de griffiën bij de gerechten en de door de griffiers te stellen zekerheid (vanaf 1919);

- regeling van de wachtgelden, onderstanden, schadeloosstellingen en gratificatiën (1922-1929);

- schadeloosstellingen en gratificatiën (vanaf 1930);

- het personeel van de bouwkundige ingenieurs en opzichters bij de justitiegebouwen ( 1919-1920);

- uitvoering van de voorschriften in zake de kosten van de huishoudelijke en de administratieve dienst bij de gerechten en soortgelijke instellingen (vanaf 1922).

- zaken die niet behandeld worden door de bureaus B, C, D en E.

 

2. Bureau B. Uitvoering van de Staatsbegroting en Boekhouding:

- algemene boekhouding;

- ordonnantieregister (tot 1930);

- aanvragen om kredietopening;

- wijzigingen van bezwaar;

- regularisaties;

- het opmaken van assignaties (tot 1930);

- aanvragen van betaling (1922-1929);

- staten van ontvangsten en stortingen;

- rekening en verantwoording van staatsuitgaven;

- jaarverslag;

- verantwoording en borgstelling van rekenplichtige ambtenaren met uitzondering van de zaken die behandeld worden bij Bureau A (1919-1922).

- verantwoording van rekenplichtige ambtenaren (vanaf 1923);

- betaalbaarstelling van vorderingen (vanaf 1932);

 

3. Bureau C. Traktementen, Pensioenen, Wachtgelden, etc.

- betaalbaarstelling van de traktementen van ambtenaren die onder het Ministerie van Justitie ressorteren;

- betaalbaarstelling van de wachtgelden en voor de gelden voor kosten van de huishoudelijke en administratieve dienst bij de gerechten en soortgelijke instellingen (vanaf 1922)

- kortingen ten behoeve van schuldeisers;

- verpandingen en cessies van vorderingen (tot 1930);

- verzending van ordonnanties (tot 1930);

- heffing van zegel en leges (tot 1930);

- pensioenen (tot 1919);

- wachtgelden, onderstanden, schadeloosstellingen en gratificatiën (tot 1922);

- regeling van de wachtgelden en onderstanden (vanaf 1926);

- toelagen wegens kleine onkosten aan de rechterlijke colleges, ambtenaren en aan de Raden van Beroep voor de Ongevallenverzekering (tot 1922).

 

4. Bureau D Verificatie:

- onderzoek van alle vorderingen;

- verantwoording en borgstelling van rekenplichtige ambtenaren (tot 1919);

- declaratieregister (tot 1930).

 

5. Bureau E. Gerechtskosten:

- onderzoek van de vorderingen wegens niet-dringende gerechtskosten in strafzaken;

- dringende gerechtskosten in strafzaken en dergelijke kosten in twistgedingen bij de Raden van Beroep voor de Ongevallenverzekering (Sociale Verzekering vanaf 1938), de Kamers van Toezicht op de notarissen en kandidaat-notarissen;

- verificatie van telegrammen op afrekening verzonden.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
5e Afdeling (Justitie) 1889
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie 1889 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a8be1896-ecbe-4c32-b2d3-c31974ac9b1b
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 325.

[2] Staatsalmanakken 1890-1892, 1896-1897, 1900 en 1904-1908.

[3] Staatsalmanakken 1909, 1912-1913, 1918-1919, 1922-1940.