Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1874
Einddatum
1877
Geschiedenis

De 5e Afdeling Hydrografie werd opgericht in 1874. Daarvoor viel de hydrografie onder de 4e Afdeling Loodswezen. De taken van het loodswezen en de hydrografie hingen nauw met elkaar samen. De hydrografie ging om het opmeten, beschrijven en in kaart brengen van de zeewateren. Daarbij waren drie gebieden van belang: de Nederlandse kustwateren en de zeegebieden en kustwateren in Oost- en West-Indië.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent hydrografie, meteorologie, zeekaarten, beschrijvingen, gidsen en bekendmakingen aan zeevarenden.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
4e Afdeling Loodswezen (Marine) 1874
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Hydrografie (Marine) 1877
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Marine 1874 tot 1877
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f48d7041-a69e-4670-9d01-78dd3744bcba
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 221 en 227.

[2] Staatsalmanak 1892.