Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Achtste Afdeling Comptabiliteit
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1923
Einddatum
1928
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

– opmaken van wetsontwerpen tot beschikbaarstelling van gelden wegens verstrekkingen;

– verkoping van rijkseigendommen;

– comptabele zaken van algemene aard.[1]

 

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
8e Afdeling Militaire Administratie (Oorlog) 1923
9e Afdeling Comptabiliteit (Oorlog) 1923
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
8e Afdeling Comptabiliteit (Defensie) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1923 tot 1928
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/69a6e3b0-f13c-4bd6-a45d-62171d18a8c6
Bronnen

[1] H.H. Jongbloed, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. 2. Overzichten bij de geschiedenis van de organisatie. ‘2.11 Cumulatief overzicht van taken / bemoeienissen van de afdelingen van het ministerie van Oorlog over het tijdvak 1882-1913, zoals vermeld in de Staatsalmanakken 1882-1913’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde archieven, (1811) 1813-1945 (1952) 2.13.01 (Nationaal Archief 1995).