Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Achtste Afdeling Registratie en Domeinen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1867
Einddatum
1869
Functies en activiteiten

De taken van de afdeling waren verdeeld over verschillende bureaus:

- bureau voor het zegel, de successie, de hypotheken, de boeten en justitiekosten, de loterijen en voor het magazijn van drukwerken;

- bureau voor de registratie en publieke verkoop van roerende goederen;

- bureau voor het kadaster (inclusief het personeel van het kadaster);

- bureau voor de zaken van de domeinen (inclusief archief) met uitzondering van de zaken welke voor de raadadviseur zijn gereserveerd en van die van de comptabiliteit;

- bureau voor de gerechtelijke en vrijwillige consignaties; voor het opgeheven fonds van de nijverheid; voor de publieke verkoop van roerende goederen van het ministerie van oorlog; voor de grote wegen, vaarten, kanalen en veren; voor de bewaargeving door spoorwegmaatschappijen van waarborgkapitalen; voor het personeel van de tolgaarders, brugwachters, domeinopzieners en boswachters.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
9e Afdeling Registratie en Domeinen (Financiën) 1867
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Registratie en Domeinen (Financiën) 1869
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1867 tot 1869
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6dfab53f-0e31-4076-9325-a5912c0c7463
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1868.