Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Negende Afdeling Registratie en Loterijen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1831
Einddatum
1865
Geschiedenis

De taken van de 9e Afdeling Registratie en Loterijen waren afkomstig van het Ministerie van Ontvangsten die in 1831 was opgeheven. Het takenpakket van de afdeling werd met de jaren steeds verder uitgebreid. In 1844 werd het Kadaster, dat voordien onder de afdeling Directe belastingen viel, ondergebracht bij de afdeling.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De taken van de afdeling waren verdeeld over drie bureaus:

- bureau voor de registratie en de hypotheken;

- bureau voor de successie, de boeten en justitiekosten;

- bureau voor het zegel, het notariaat, de loterijen en het magazijn van drukwerken.[2]

 

In 1865 was er een andere taakverdeling:

- bureau voor het zegel, de successie, de hypotheken, de boeten en justitiekosten, de loterijen en voor het magazijn van drukwerken;

- bureau voor de registratie en publieke verkoop van roerende goederen;

- bureau voor het kadaster (inclusief het personeel van het kadaster);

- bureau voor de zaken van de domeinen (inclusief archief) met uitzondering van de zaken welke voor de raadadviseur zijn gereserveerd en van die van de comptabiliteit;

- bureau voor de gerechtelijke en vrijwillige consignaties; voor het opgeheven fonds van de nijverheid; voor de publieke verkoop van roerende goederen van het ministerie van oorlog; voor de grote wegen, vaarten, kanalen en veren; voor de bewaargeving door spoorwegmaatschappijen van waarborgkapitalen; voor het personeel van de tolgaarders, brugwachters, domeinopzieners en boswachters.[3]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
9e Afdeling Registratie en Domeinen (Financiën) 1865
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1831 tot 1865
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/66671cbd-2113-4a2d-ad17-14cee55d7827
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 296.

[2] Staatsalmanak 1860.

[3] Staatsalmanak 1865.