Overzicht relaties

Aan- en verkoopbureau van akkerbouwproducten (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het verkoopbureau had taken omtrent:

-Het aankopen, verkopen, opslaan, (door) be- en verwerken van op het gebied van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten;

-Het verlenen van medewerking bij de uitvoering van door of vanwege de Minister van Landbouw, Visserlj en Voedselvoorziening genomen maatregelen op het gebied van de voedselvoorziening en van de verordeningen van het Hoofdbedrljfschap en de onder deze ressorterende Bedrijfschappen, wanneer deze maatregelen of verordeningen medewerklng vereisten.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/84efad2d-4715-48a6-8e89-108d090ac6de
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959