Overzicht relaties

Aan- en verkoopbureau van tuinbouw- en sierteeltproducten (L...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het bureau was belast met:

-Het aankopen, verkopen, opslaan en be- en verwerken en doen be- en verwerken van de onder het gebied van het Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten vallende producten;

-Het verlenen van medewerking tot uitvoering van door of vanwege de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening genomen maatregelen op het gebied van de voedselvoorziening en van de verordeningen van het Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten en de daaronder ressorterende bedrijfschappen, wanneer deze maatregelen of verordeningen deze medewerking vorderden.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dc68ef63-7aab-433b-a791-e8d222cdd5c9
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959