Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
1975
Functies en activiteiten

De accountantsdienst had taken omtrent:
-Controle Gerechten, controleren van de comptabele administratie bij de gerechten ter plaatse. Verifiëren van door de comptabelen van de gerechten ingediende maandverantwoordingen;
-Controle Buitendiensten, Controleren van de comptabele- en materieeladministratie, alsmede de bedrijfsadministratie bij de gevangenissen, huizen van bewaring, rijks werkinrichtingen, rijksasielen voor psychopaten, de P.T.D. en de P.V.D.. Verifiëren van door de comptabelen ingediende maandverantwoordingen;
-Controle Buitendiensten, controleren van de comptabele- en materieeladministratie bij de instanties van de rijkspolitie, de raden voor de kinderbescherming, rijksopvoedingsgestichten en tuchtscholen en andere zelfstandig administratie voerende diensten ressorterende onder het ministerie van Justitie. Controleren van de door de comptabelen bij de bedoelde instellingen ingediende maandverantwoordingen;
-Interne Controle Ministerie, Controle op de administratie van de afdeling Comptabiliteit. Controle op de financiële administratie bij de beleidsafdeling van het ministerie. Controleren van de financiële handelingen van de beleidsafdelingen.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1965 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ecd000f5-751e-46e0-b723-05368ce06f69
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1965