Overzicht relaties

Bureau Secretaris-Generaal (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1949
Einddatum
1975
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1949 tot 1975
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Tweede afdeling (Justitie) 1974 tot 1975
Zesde afdeling (Justitie) 1949 tot 1955
Vierde afdeling (Justitie) 1958 tot 1969
Kabinet onder Algemeen Secretariaat (Justitie) 1961 tot 1965
Onderafdeling Criminele Zaken 1955 tot 1959
Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk Laboratorium 1955 tot 1960
Gerechtelijk Geneeskundig Laboratorium 1955 tot 1959
Bureau Juridische Zaken 1955 tot 1955
Justitiële Autodienst 1956 tot 1970
College van beroep voor het bedrijfsleven 1956 tot 1956
Stafafdeling wetgeving 1960 tot 1961
Hoofdafdeling Publiekrecht 1960 tot 1965
Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie 1960 tot 1975
Bureau van de Psychiatrisch Adviseur 1960 tot 1965
Accountantsdienst 1965 tot 1975
Bureau van de Inspecteur-generaal voor de psychopatenverpleging 1963 tot 1976
Algemeen Adviseur Wetenschappelijk werk 1965 tot 1975
Wetenschappelijk Voorlichtings- en documentatiecentrum 1965 tot 1975
Hoofdafdeling Reclassering 1970 tot 1973
Hoofdafdeling Psychopatenzorg 1970 tot 1973
Psychiatrisch adviseur voor de psychopatenverpleging 1970 tot 1976
Psychiatrisch adviseur voor de voorlichting, de nazorg en de behandeling in de strafgestichten 1970 tot 1970
Algemeen Psychologisch adviseur 1970 tot 1975
Bureau van de centraal geestelijk raadsman bij de inrichtingen van het ministerie van justitie 1970
Bureau van de Geneeskundig Inspecteur (Justitie) 1954 tot 1988
Stafbureau Organisatie en Efficiency (Justitie) 1953 tot 1965
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justitie) 1955 tot 1977
Bureau van de Hoofdpredikant bij de Inrichtingen van het Ministerie van Justitie (Justitie) 1956 tot 1981
Bureau van de Hoofdaalmoezenier bij de Inrichtingen van Justitie (Justitie) 1956 tot 1981
Stafbureau Algemeen Personeelsbeleid (Justitie) 1960 tot 1965
Hoofdafdeling Privaatrecht (Justitie) 1960 tot 1989
Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht (Justitie) 1961 tot 1989
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (Justitie) 1961 tot 1989
Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek (Justitie) 1965 tot 1989
Directie Algemeen Beheer (Justitie) 1970 tot 1981
Stafbureau Voorlichting (Justitie) 1970 tot 1988
Directie Terbeschikkingstelling van de Regering en Reclassering (Justitie) 1973 tot 1981
Directie Politie (Justitie) 1960 tot 1981
Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (Justitie) 1951
Directie Gevangeniswezen (Justitie) 1958 tot 1981
Directie Kinderbescherming (Justitie) 1958 tot 1981
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (Justitie) 2004 tot 2011
Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken (Justitie) 1981 tot 1989
Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg (Justitie) 1981 tot 1989
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp (Justitie) 1981 tot 1989
Directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp (Justitie) 1977 tot 1981
Bureau van de Centraal Geestelijke Raadsvrouw bij de Inrichtingen van Justitie (Justitie) 1975 tot 1981
Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid (Justitie) 1981 tot 1989
Directie Staats- en Strafrecht (Justitie) 1975 tot 1991
Directie Informatieverzorging en Documentatie (Justitie) 1989 tot 1990
Gerechtelijk Laboratorium (Justitie) 1975 tot 1981
Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie (Justitie) 1975 tot 1981
Departementale Auditdienst (Justitie, V&J) 1975 tot 1989
Hoofdafdeling Organisatie en Informatievoorziening Ministerie (Justitie) 1983 tot 1989
Centrale Directie Personeelszaken (Justitie) 1984 tot 1989
Kabinet (Justitie) 1987 tot 1989
Afdeling Algemene Zaken (Justitie) 1983 tot 1989
Afdeling Vervoer, Gebouwen en Interne Dienst (Justitie) 1981 tot 1983
Bureau Beveliging en Bedrijfszelfbescherming (Justitie) 1981 tot 1983
Interdepartementale commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving (Justitie) 1980 tot 1989
Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (Justitie) 1987 tot 1989
Adviescollege bewaking en beveiliging (Justitie) 1979 tot 1989
Interdepartementaal orgaan, bedoeld in art. 34H van de Politiewet (Justitie) 1969 tot 1989
Centrale Justitiële Documentatie (Justitie) 1955 tot 1989
Vertrouwenscommissie financiële pupillenadministratie (Justitie) 1975 tot 1989
Begeleidingscommissie Vliegdienst (Justitie) 1976 tot 1981
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Justitie, VenJ) 1975 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/00845882-70e5-4691-8d4f-406747c2e73c