Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1970
Einddatum
1973
Functies en activiteiten

De hoofdafdeling had taken omtrent:
-de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van verpleging van ter beschikking gestelden, zowel ten aanzien van de Rijks- als de particuliere inrichtingen;
-het bestuderen van vraagstukken van aard met betrekking tot de behandeling van psychopaten.[1]

 

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Terbeschikkingstelling van de Regering en Reclassering (Justitie) 1973 tot 1973
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1970 tot 1973
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1d8c86a8-60b2-4c1c-aba3-19df0036d9a4
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1970