Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1973
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en het toezicht op de beleidsimplementatie m.b.t. TBR en Reclassering.

Structuur

In 1973 voortgekomen uit een fusie van de voormalige departementale hoofdafdelingen Reclassering en Psychopatenzorg.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/33df9b56-732a-4f1f-8c86-769ac09d53d1